Record details

Title
    Algerina gen. nov. (Bivalvia, Nepiomorphia) from the Silurian of the North Gondwana margin (Algeria), peri-Gondwanan Europe (France, Italy), Perunica (Prague Basin, Bohemia) and the Siberian Plate (Tajmyr Basin, Russia)
Other titles
    Algerina ge. nov. (Bivalvis, Nepiomorphia) ze siluru sverogondwanského okraje (Alžír), peri-Gondwanské Evropy (Francie, Itálie), Peruniky (pražská pánev, Čechy) a Sibiřská deska (tajmyrská pánev, Rusko)
Author
    Kříž, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 83, č. 1
Pages
    6
Year
    2008
Thesaurus term
    Bivalvia, Nepiomorphia, new taxa, Silurian, Algeria, France, Italy, Bohemia, Tajmyr (Russia)
Keyword
    Algeria
    Algerina
    Basin
    Bivalvia
    Bohemia
    Europe
    France
    Gen
    Gondwana
    Italy
    Margin
    Nepiomorphia
    North
    Nov
    Peri-Gondwanan
    Perunica
    Plate
    Prague
    Russia
    Siberian
    Silurian
    Tajmyr
Abstract (in czech)
   Algerina gen.n. (Bivalvis, Spanilidae Kříž, 2007, společně s jedo typickým druhem Algerina algena sp. nov. byl popsán ze siluru (spodní ludlow) Alžíru, západních Hoggarských hor, Ahnetského masívu a z Ougartského hřebenu.
Abstract (in english)
   Algerina gen. n. (Bivalvia, Spanilidae Kříž, 2007, with its type species Algerina algena sp. nov. is described from the Silurian (lower Ludlow) of Algeria, western Hoggar Mountain, Ahnet Massif and the Ougarta Range.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014