Record details

Title
    Alkaline and ultramafic carbonate lamprophyres in central Bohemian CarboniferousBasins, Czech Republic
Author
    Bendl, J.
    Bosák, P.
    Pivec, Edvín
    Ulrych, J.
    Žák, K.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralogy and Petrology
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 65-81
Year
    1993
Keyword
    Alkaline
    Bohemian
    Carbonate
    CarboniferousBasins
    Central
    Czech
    Lamprophyres
    Republic
    Ultramafic
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012