Record details

Title
    Alpine Pleistocene Glaciations and their Link to Global Paleoclimatic Changes
Statement of responsibility
    Vladimír Šibrava
Other titles
    Pleistocenní zalednění Alp a jejich vztah ke globálním paleoklimatickým změnám
Author
    Šibrava, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 32, no. 2
Pages
    p. 111-131
Year
    1997
Notes
    6 obr., 8 fot., 3 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    chronostratigrafie
    geomorfologie
    glaciály
    paleoklimatologie
    paleomagnetismus
    pleistocén
    sedimenty glacigenní
    stratigrafická hranice
    terasa
    zalednění
    změna klimatu
Geographical name
    Francie
    Itálie severní
    Rakousko
    SRN
    Švýcarsko
Keyword
    Alpine
    Changes
    Glaciations
    Global
    Link
    Paleoclimatic
    Pleistocene
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012