Record details

Title
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise
Statement of responsibility
    Ondrej Lexa, Karel Schulmann, Jan Hók
Other titles
    Alpine Cretaceous deformations of Variscan crust in West Carpathians: result of subduction
Author
    Hók, Jan
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 47-48
Subject group
    kolize desek
    křída
    subdukce
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Alpinská
    Deformace
    Karpatech
    Kolise
    Křídová
    Kůry
    Počínající
    Subdukce
    Variské
    Výsledek
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012