Record details

Title
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
Statement of responsibility
    Jaromír Leichmann, Volker Höck
Other titles
    Amphibolites from diorites of the metabasite zone of the Brno Batholith as an indicator of its metamorphic evolution
Author
    Höck, Volker
    Leichmann, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 101-103
Year
    1997
Notes
    1 obr., 1 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    amfiboly
    brněnský masiv
    chemismus minerálů
    diorit
    metabazit
    metamorfóza
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
Keyword
    24-32
    24-34
    Amfiboly
    Brněnského
    Brno
    Dioritů
    Indikátory
    Ivančice
    Jako
    Masívu
    Metabazitové
    Metamorfního
    Vývoje
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012