Record details

Title
    Ammonites and stratigraphy of Czorsztyn limestones base in Klippen Belt of Slovakia and Ukrainian Carpathians
Other titles
    Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrajinských Karpatoch