Record details

Title
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
Statement of responsibility
    Miloš Rakús, Zdeněk Vašíček, Stanislav Pavlarčík
Other titles
    Albian ammonites from the cave Mokrá diera in the Javorová valley (Vysoké Tatry Succesion, High Tatras)
Author
    Pavlarčík, Stanislav
    Rakús, Miloš
    Vašíček, Zdeněk
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 27, č. 3
Pages
    s. 207-212
Year
    1995
Notes
    4 obr., 1 fot., 23 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    alb
    Ammonoidea
    fosfáty
    jeskyně
    křída
    popis taxonů
    sedimenty karbonátové
    Západní Karpaty
Subject category
    žíly klastické
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Albu
    Amonity
    Diera
    Doline
    Jaskyne
    Javorovej
    Mokrá
    Sukcesia
    Tatry
    Vysoké
    Vysokotatranská
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012