Record details

Title
    Amorfní hydroxid hliníku jako regulátor distribuce sulfatů a fosfátů v systémech sediment-roztok
Other titles
    Amorphous Aluminum Hydroxide Control on Sulfate and Phosphate in Sediment-Solution Systems