Record details

Title
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
Statement of responsibility
    Jiří Šebesta
Author
    Šebesta, Jiří, 1949-
Language
    česky
External object
   http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/veda/geomorf_konf/sbornik/texty1/rSebesta.pdf
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Pages
    s. 132-136
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    deprese intermontánní
    ignimbrit
    kaldera
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    morfologie fluviální
    morfostruktura
    pánev okrajová
    reliéf vulkanický
    rizika geologická
    tektonika bloková
    tektonika desková
    vulkanické pásmo
    vulkanismus
    vulkanoklastika
Geographical name
    Nikaragua
Keyword
    Analýza
    Dynamického
    Nikaragujského
    Reliéfu
    řetězce
    Vulkanického
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012