Record details

Title
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
Statement of responsibility
    Jaroslav Pršek, Ľubomír Lauko, Martina Valášková
Other titles
    Andorite VI from stibnite mineralization in the Spiš-Gemer Ore Mts. (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel localities)
Author
    Lauko, Ľubomír
    Pršek, Jaroslav
    Valášková, Martina
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 2
Pages
    s. 183-190
Year
    2009
Notes
    2 obr., 1 fot., 2 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    antimon
    asociace minerální
    data elektronové mikroanalýzy
    krystalochemie
    měď
    mineralogie topografická
    olovo
    rudy Ag
    rudy Sb
    stříbro
    substituce
    sulfosoli
    Západní Karpaty
    žíla rudní
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Andorit
    Antimonitovej
    Dobšiná-Tiefengründel
    Idka
    Mineralizácie
    Rudohorí
    Spišsko-gemerskom
    VI
    Zlatá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012