Record details

Title
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry. Přikryl R., Svobodová J., Žák K., Hradil D
Other titles
    Antropogenní původ solných krust na pískovcových sochách na pražském Karlově mostě (Česká republika): Důkazy mineralogie a geochemie stabilních izotopů.
Author
    Hradil, D.
    Přikryl, R.
    Svobodová, J.
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    European Journal of Mineralogy
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 4
Pages
    9
Year
    2004
Thesaurus term
    Prague, salt crust, sandstone sculpture, sulfate S and O isotope geochemistry
Keyword
    Anthropogenic
    Bridge
    Charles
    Crusts
    Czech
    Evidence
    Geochemistry
    Hradil
    Isotope
    Mineralogy
    Origin
    Prague's
    Přikryl
    Republic
    Salt
    Sandstone
    Sculptures
    Stable
    Svobodová
    Žák
Abstract (in czech)
   Článek popisuje antropogenní vznik krust na pískovcových sochách Karlova Mostu v Praze na základě mineralogie krust a izotopové geochemie síry a kyslíku sulfátu.
Abstract (in english)
   The paper describes anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Charles Bridge in Prague, using crust mineralogy and S and O isotope geochemistry of sulfate.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014