Record details

Title
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
Author
    Cílek, Václav
    Skřivan, Petr
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras 23
Pages
    s. 58-59
Keyword
    Antropogenní
    Cementárny
    Karbonátové
    Kůry
    Okolí
    Radotínské
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012