Record details

Title
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
Statement of responsibility
    Jana Kalendová, Naďa Rapantová
Other titles
    Application of kinematic analysis of structure-tectonic construction at the 8th and 9th mining blocks of the mine "1.máj"
Author
    Kalendová, Jana
    Rapantová, Naďa
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 1
Pages
    s. 77-90
Year
    1990
Notes
    5 obr., 16 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    deformace
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    ložiska pevných paliv
    uhlí černé
    vnitřní stavba
Subject category
    ostravsko-karvinská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    1.máj
    9.dobývací
    Analýzy
    Aplikace
    Dolu
    Kinematické
    Kře
    Stavby
    Strukturně-tektonické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012