Record details

Title
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for minimization of structure failure
Author
    Anger, Ladislav
    Holý, S.
    Navrátil, Ondřej
    Skořepová, Jiřina
    Vencovský, Miloš
    Vítek, K.
    Volf, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    4/106/
Pages
    s. 33-44
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/94/1788, GA ČR
Keyword
    Analysis
    Application
    Experimental
    Failure
    Geotechnics
    Minimization
    Stress
    Structure
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012