Record details

Title
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
Statement of responsibility
    Jiřina Skořepová-Trčková, Stanislav Holý, Ladislav Anger, Ondřej Navrátil, Miloš Vencovský, Karel Vítek, Jaromír Volf
Author
    Anger, Ladislav
    Holý, Stanislav
    Navrátil, Ondřej
    Skořepová-Trčková, Jiřina
    Vencovský, Miloš
    Vítek, Karel
    Volf, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    No. 4(106)
Pages
    p. 33-44
Year
    1997
Notes
    5 obr., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    měření geotechnické
    model matematický
    stavby podzemní
    získávání dat
    zpracování dat
Keyword
    Analysis
    Application
    Experimental
    Failure
    Geotechnics
    Minimization
    Stress
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012