Record details

Title
    Application of the ARC/INFO GIS for geomorphological research with special with special attention to morphostructural analysis
Other titles
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti