Record details

Title
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
Other titles
    Associations of heavy minerals in sandy cave sediments of the Bohemian karst.
Author
    Nešporová, Marie
    Pudilová, Marta
    Táborský, Zdeněk
    Žák, Karel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2002
Source title - monograph
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
Keyword
    Asociace
    Českého
    Jeskynních
    Klastických
    Krasu
    Minerálů
    Sedimentech
    Těžkých
Abstract (in czech)
   Studium asociací těžkých minerálů klastických jeskynních sedimentů a povrchových sedimentů kvarterního, tercierního a křídového stáří, studium izotopového složení kyslíku křemene lehkých frakcí
Abstract (in english)
   Study of associations of heavy minerals of sandy cave sediments and for comparison surface sediments of Quarternary, Terciary and Cretaceus age, oxygen isotope study of quartz in light mineral fraction
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012