Record details

Title
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
Statement of responsibility
    Ivan Landa, Oldřich Mazáč, Jiří Bláha, Martin Rak, Miroslav Rozenský
Other titles
    Atmogeochemistry and the indication of the contamination of rock environment with oil substances
Author
    Bláha, Jiří
    Landa, Ivan
    Mazáč, Oldřich
    Rak, Martin
    Rozenský, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 7
Pages
    s. 212-214
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    atmogeochemická prospekce
    ekologie
    interpretace
    znečištění
Subject category
    atmosférická prospekce
Keyword
    Atmogeochemie
    Horninového
    Indikace
    Látkami
    Prostředí
    Ropnými
    Znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012