Record details

Title
    Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 4
Pages
    s. 20-22
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Atodesk Map 3D 2005 offers unique tools for digital terrain modeling
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    DTM
    GIS
    software
Keyword
    3D
    2005
    Atodesk
    Digitální
    Map
    Modelování
    Nabízí
    Nástroje
    Terénu
    Unikátní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012