Record details

Title
    Atómová absorpčná spektrometria při analýze geologických materiálov
Statement of responsibility
    Ľubor Korpeľ, Eleonora Vallová
Author
    Korpeľ, Ľubor
    Vallová, Eleonora
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 7
Pages
    s. 203-205
Year
    1989
Notes
    2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    550.4
Subject category
    spektrometrické metody
Keyword
    Absorpčná
    Analýze
    Atómová
    Geologických
    Materiálov
    Spektrometria
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012