Record details

Title
    Bahenní sopky v pohoří Khar Argalantyn Nuruu, SZ Gobi Altaj, Mongolsko jako projev současné seismické aktivity
Other titles
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity