Record details

Title
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
Statement of responsibility
    Václav Cílek, Jaroslava Bednářová
Other titles
    The limonitic mud-iron ores from the Gombasek Quarry, Slovakian Karst
Author
    Bednářová, Jaroslava
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Slovenský kras
Vol./nr.
    Roč. 32
Pages
    s. 41-46
Year
    1994
Notes
    1 obr., 2 fot., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Subject group
    hydrologie krasová
    kras
    křída-svrchní
    limonit
    sedimenty jeskynní
    terciér
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Bahenní
    Gombasek
    Krasových
    Krasu
    Lomu
    Rudy
    Slovenském
    Výplních
    železné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012