Record details

Title
    Barevné fajánsové korálky z pyramidových polí doby Staré říše: technologie a složení
Author
    Bárta, M.
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Pražské egyptologické studie
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 3
Pages
    s. 31-36
Year
    2013
Notes
    Překlad názvu: Colour faience beads from Old Kingdom cementeris: technology and composition
    Rozsah: 6 s. : P
Subject category
    Abu Sir
    Egyptian faiance
    technology and composition
Keyword
    Barevné
    Doby
    Fajánsové
    Korálky
    Polí
    Pyramidových
    říše
    Složení
    Staré
    Technologie
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá složením a technologií výroby fajánsových korálků z egyptské Staré říše.
Abstract (in english)
   The study deals with the basic characteristics od Egyptian faience, mainly of the Kingdom date. Faience artefacts and paste were frequently used in ancient Egypt for decorative purposes. The chemical composition of the faience shows that it was to a large exent a luxurious product, tje composition of which rested largely on imported sources.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014