Record details

Title
    Baryum phlogopite and kinoshitalite - bearing mineral assemblages of forsterite marbles from uranium deposit Rožná, Moldanubicum, western Moravia.
Other titles
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava