Record details

Title
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
Statement of responsibility
    Henrieta Jurkovičová, Dionýz Vass, Martin Elečko
Other titles
    The Bátka limestones in Kiscellian of the South Slovakian Basin
Author
    Elečko, Martin
    Jurkovičová, Henrieta
    Vass, Dionýz
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 3
Pages
    s. 263-271
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    Ipel'sko-rimavská pánev
    litologie
    oligocén
    profil vrtný
    sedimenty klastické
    stratigrafie
    transgrese
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    jihoslovenská pánev
Keyword
    Bátčanské
    Juhoslovenskej
    Kiščelu
    Panvy
    Vápence
Abstract (in czech)
   Nové poznatky o litologii kiščelu v Rimavské kotlině přinesl vrt RKZ-1 u obce Bátka v. od Rimavské Soboty. Na jejich základě byla definována nová litostratigrafická jednotka - bátčanské vápence (biodetritické spongiové a interklastové vápence) a doplněna litologie hostišovských vrstev, kde byly zastiženy vápence s laminovanou texturou a vápence s tmavými laminami resp. vrstvičkami hnědého uhlí a tenkostěnnými mořskými měkkýši. Mikroskopická analýza umožnila rekonstrukci prostředí v době vzniku a dokázala transgresní charakter sedimentů v oblasti kalošské kry a šafárikovské elevace.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012