Record details

Title
    Bazální klastika spodního badenu Karpatské předhlubně jako významný kolektor podzemních vod
Other titles
    An Important Aquifer of Lower Badenian Clastic Sediments in Carpathian Foredeep