Record details

Title
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
Other titles
    The Bi-Te mineral association from Župkov (the Vtáčnik Mts., Slovak Republic)
    Bi-Te minerální asociace ze Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
Author
    Černý, Pavel
    Litochleb, Jiří
    Ozdín, Daniel
    Sejkora, Jiří
Language
    sla
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 3/4
Pages
    13
Year
    2004
Thesaurus term
    Bi-Te mineralization
    montanite
    Slovak Republic
    tetradymite
    the Vtáčnik Mts.
    Župkov
Keyword
    Asociácia
    Bi-Te
    Minerálna
    Republika
    Slovenská
    Vtáčnik
    Zo
    Župkova
Abstract (in czech)
   V práci je popsána Bi-Te minerální asociace (tetradymit, montanit) ze Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika).
Abstract (in english)
   The Bi-Te mineralization (tetradymite, montanite) from Župkov (the Vtáčnik Mts., Slovak Republic) is described in presented paper.
Abstract (other)
   V práci je popsána Bi-Te minerálna asociácia (tetradymit, montanit) zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika).
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012