Record details

Title
    Bibliography of members of the mineralogical-petrographical department at the National Museum
Other titles
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)