Record details

Title
    The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001
Other titles
    Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001