Record details

Title
    Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    recenze
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 89, č. 1
Pages
    s. 64-65
Year
    2010
Review of monograph
    Bioarcheologie v České republice. Petr Pokorný = Bioarchaeology in the Czech Republic / edited by Jaromír Beneš & Petr Pokorný. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta ; Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. -- 518 s
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    bioarcheology
    botany
    collective monographs
Keyword
    Bioarcheologie
    Historických
    Nový
    Obor
    Pomezí
    Přírodních
    Věd
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012