Record details

Title
    Biofacie hlavonožcových vápenců na severních svazích silurského vulkanického souostroví v pražské pánvi obsahující benthické mlžové společenstvo Cardiola donigala-Slava cubicula (Barrandien, Čechy)
Other titles
    Cephalopod limestone biofacies on the northern slopes of the Silurian volcanic archipelago in the Prague Basin containing re-described benthic Cardiola donigala-Slava cubicula Community (Bivalvia, Barrandian, Bohemia)