Record details

Title
    Bioinspired nanocomposite structures for bone tissue regeneration with gelatin nanofibres
Author
    Hrušková, Daniela
    Sucharda, Zbyněk
    Svobodová, J.
    Šupová, Monika
Conference
    Nanofibers for the 3rd millennium - Nano for lifeTM (11.03.2009-12.03.2009 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Nanofibers for the 3rd millennium - Nano for lifeTM
Pages
    S. 99-103
Notes
    Projekt: GA106/09/1000, GA ČR
    Překlad názvu: Biologicky inspirované nanokompozitní struktury s želatinovými nanovlákny pro regeneraci kostní tkáně
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    composite
    gelatin
    hydroxyapatite
Keyword
    Bioinspired
    Bone
    Gelatin
    Nanocomposite
    Nanofibres
    Regeneration
    Structures
    Tissue
Abstract (in czech)
   Cílem této práce bylo připravit biologicky inspirovaný kompozitní materiál složený z želatinové matrice, želatinových nanovláken a z nanočástic hydroxyapatitu a ověření vlivu nanovláken na mechanické vlastnosti kompozitu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012