Record details

Title
    Biologická denitrifikace pitné vody v horninovém prostředí
Statement of responsibility
    Jaroslav Rudovský, Václav Janda
Author
    Janda, Václav
    Rudovský, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství. Řada B
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 7
Pages
    s. 169-172
Year
    1989
Notes
    2 obr., 6 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod., Ř. B.
Classfication no.
    556
Subject category
    fyzikální a organoleptické vlastnosti vod, hydrobiologie
    geneze chemismu podzemních vod
    ochrana podzemních a povrchových vod, jejich znečištění; životní prostředí
Keyword
    Biologická
    Denitrifikace
    Horninovém
    Pitné
    Prostředí
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012