Record details

Title
    Biostratigrafia triasových karbonátov na základe foraminifer a konodontov v sekvenciách Malých Karpát
Statement of responsibility
    Otília Jendrejáková, Jarmila Papšová
Other titles
    Biostratigraphy of triassic carbonates based foraminifers and conodonts in sequences of the Malé Karpaty Mts
Author
    Jendrejáková, Otília
    Papšová, Jarmila
Language
    rusky
Source title - monograph
    Zborník z paleontologickej konferencie
Subject group
    Conodonta
    facie
    Foraminifera
    sedimenty karbonátové
    trias
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Keyword
    Biostratigrafia
    Foraminifer
    Karbonátov
    Karpát
    Konodontov
    Malých
    Sekvenciách
    Triasových
    Základe
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá biostratigrafií karbonátových sedimentů mělkovodních, pánevních a rifových facií "vyšších příkrovů" triasu Malých Karpat. Cílem bylo doplnit dosavadní znalosti zejména na základě výzkumu konodontů a foraminifer.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012