Record details

Title
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
Other titles
    Biostratigraphic evaluation of Badenian deposits on the Olomouc map-sheet (Foraminifers and Calcareous Nannofossils)
Author
    Čtyroká , Jiřina
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2000
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Miocene, Badenian,, Foraminifers, Calcareous Nannofossils, Biostratigraphy
Keyword
    Badenských
    Biostratigrafické
    Foraminifery
    Hodnocení
    Listu
    Nanofosilie
    Olomouc
    Sedimentů
    Vápnité
Abstract (in czech)
   Biostratigrafie sedimentů středního miocénu (Morava) na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií, korelace Mediteránu s Centrální Paratethys.
Abstract (in english)
   Biostratigraphic evaluation of Badenian deposits on the Olomouc map-sheet (Foraminifers and Calcareous Nannofossils)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014