Record details

Title
    Biostratigraphical evaluation of boreholes in the area of Bratislava (the City centrum), based on palynomorphs
Other titles
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf