Record details

Title
    Biostratigraphy and Palaeoenvironment of the marly marine transgression of Weissenbachalm Lower Gosau-Subgroup (Upper Turonian-Lower Santonian Grabenbach-Formation,Northern Calcareous Alps,Styria)
Other titles
    Biostratigrafie a paleoprostředí slínovců mořské transgrese na lokalitě Weissenbachalm, spodní skupina Gosau (svrchní turon - spodní santon formace Grabenbach, Severní vápencové Alpy, Štýrsko)
Author
    Hradecká, Lenka
    Lobitzer, H.
    Ottner, F.
    Sachsenhofer, R.
    Siegel-Farkas, A.
    Švábenická, Lilian
    Zorn, I.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt
Vol./nr.
    Roč. 1999/56, č. 2
Pages
    42
Year
    2000
Thesaurus term
    Northern Calcareous Alps,Styria,Lower Gosau-Subgroup,Grabenbach-Formation,Late Turonian,Coniacian,Early Santonian,Mineral Analysis,Biostratigraphy,Foraminifera,Ostracoda,Nannofossils,Palynomorpha
Keyword
    Alps,Styria
    Biostratigraphy
    Calcareous
    Gosau-Subgroup
    Grabenbach-Formation,Northern
    Lower
    Marine
    Marly
    Palaeoenvironment
    Santonian
    Transgression
    Turonian-Lower
    Upper
    Weissenbachalm
Abstract (in czech)
   Interdisciplinární práce (mikropaleontologie a mineralogie) o sedimentech lokality Weissenbachalm, spodní Gosau, Štýrsko. Stáří sedimentů bylo zjištěno v rozsahu svrchní turon - spodní santon v rámci zóny Dicarinella concavata a nanoplanktonových zón UC9A, UC10 a UC11. Poměr plankton/bentos indikuje postupné prohlubování sedimentačního prostoru z mořského mělkovodního prostředí do neritika.
Abstract (in english)
   An interdisciplinary study of the Weissenbachalm Lower Gosau-Subgroup comprising mineralogical analysis and the study of foraminifers,ostracodes,nannoplankton and palynomorphs.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014