Record details

Title
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
Other titles
    Bismuth mineralization from the Medvědín uranium deposit near Špindlerův Mlýn
Author
    Goliáš, Viktor
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Opera Corcontica
Vol./nr.
    Roč. 2008, č. 45
Pages
    7
Year
    2008
Thesaurus term
    bismuth minerals
    Medvědín
    uranium deposit
    WDS analysis
    X-ray powder diffraction
Keyword
    Bismutová
    Ložiska
    Medvědín
    Mineralizace
    Uranového
Abstract (in czech)
   Charakteristika vismutové mineralizace z Medvědína
Abstract (in english)
   Bismuth mineralization from the Medvědín uranium deposit
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012