Record details

Title
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
Statement of responsibility
    Milan Gebouský
Author
    Gebouský, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 10
Pages
    s. 294-297
Year
    1989
Notes
    3 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.9
Subject category
    fyzikální, chemické a technologické vlastnosti uhelných kaustobiolitů
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
    ložiska a výskyty ostatních fosilních paliv
    podkrušnohorské pánve
Keyword
    Bituminózní
    Břidlice
    Centrální
    Chebské
    části
    Pánve
    Sokolovské
    Východní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012