Record details

Title
    Bluelizardite, Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA
Statement of responsibility
    Jakub Plášil, Anthony R. Kampf, Anatoly V. Kasatkin, Joe Marty
Author
    Kampf, Anthony R.
    Kasatkin, Anatoly V.
    Marty, Joe
    Plášil, Jakub
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 59, no. 2
Pages
    p. 145-158
Year
    2014
Notes
    4 obr., 1 fot., 8 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    difrakce rentgenová
    krystalová struktura
    nový minerál
    spektrometrie Ramanova
    sulfáty
    uran
    zvětrávání
Geographical name
    Spojené státy americké
Keyword
    Blue
    Bluelizardite
    County
    Juan
    Lizard
    Mine
    Mineral
    Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2
    New
    San
    Sulfate
    Uranyl
    USA
    Utah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 8. 2014
Import date
    12. 9. 2014