Record details

Title
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
Statement of responsibility
    Veronika Štědrá, Bedřich Mlčoch, Zuzana Skácelová and Zuzana Tasáryová
Author
    Mlčoch, Bedřich
    Skácelová, Zuzana
    Štědrá, Veronika
    Tasáryová, Zuzana
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 81-83
Notes
    1 obr.
    il.
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    česká křídová pánev
    databanka
    digitalizace
    geologie regionální
    konference
    krystalinikum
    křída
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    mapa strukturní
    model trojrozměrný
    paleoreliéf
    pánev sedimentační
    pokryv sedimentární
    profil geofyzikální
    profil karotážní
    profil vrtný
    zpracování dat
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    3D
    Basement
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    Crystalline
    Geological
    Modelling
    Quaternary
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012