Record details

Title
    Bohemian garnet
Other titles
    Český granát
Author
    Seifert, Antonín
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 2
Pages
    12
Year
    2005
Thesaurus term
    Geochemický výzkum českého granátu
Keyword
    Bohemian
    Garnet
Abstract (in czech)
   geochemický výzkum českého granátu
Abstract (in english)
   geochemical research of the czech garnet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014