Record details

Title
    Borek near Česká Lípa
Statement of responsibility
    Jiří Adamovič
Author
    Adamovič, Jiří, 1965-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 34-35
Notes
    2 obr.
    Bibliografie na s. 57-63
    il.
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    česká křídová pánev
    ferolit
    geologie regionální
    křída-svrchní
    lužický faciální vývoj
    petrogeneze
    pískovce
    složení křemičité
Geographical name
    Borek (Česká Lípa, Česká Lípa)
    ČR-Čechy
Keyword
    Borek
    Česká
    Lípa
    Near
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012