Record details

Title
    The broadening scope of catchment-level isotope studies (A BIOGEOMON retrospect)
Statement of responsibility
    Martin Novák
Author
    Novák, Martin, 1959-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 4
Pages
    p. 27-32
Year
    1994
Notes
    1 tab., 5 diagr., 20 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    izotopy O
    izotopy S
    izotopy Sr, Rb
    izotopy U, Pb
    konference
    mobilita
    životní prostředí
Subject category
    izotopy N
    malé povodí
    sympozia
Keyword
    BIOGEOMON
    Broadening
    Catchment-level
    Isotope
    Retrospect
    Scope
    Studies
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012