Record details

Title
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    Building the Network of Key Profiles Documenting Landscape Development in Protected Areas
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 7
Pages
    s. 227-235
Year
    1995
Notes
    3 obr., 10 fot., 16 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Ochr. Přír.
Subject group
    holocén
    kras
    kvartér Českého masivu
    Mollusca
    ochrana přírody
    recent
Subject category
    ekologie krajiny
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Budování
    Chráněných
    Krajiny
    Opěrných
    Profilů
    Sítě
    územích
    Vývoji
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012