Record details

Title
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
Statement of responsibility
    Wolfram M. Kuerschner and Zlatko Kvaček
Author
    Kuerschner, Wolfram M.
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague
Pages
    s. 72
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    504
    551.7
Conspectus category
    551
Subject group
    biomasa
    flóra
    fluktuace
    fotosyntéza
    fylogeneze
    fyziologie
    globální ekologická změna
    kenozoikum
    klima
    miocén
    oxid uhličitý
    paleoklimatologie
    paleontologie
    vegetace
Geographical name
    Afrika
    Země
Keyword
    C4
    Climate
    CO2
    Evolution
    Linked
    Miocene
    Plant
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012