Record details

Title
    Carboniferous of Central Bohemia
Other titles
    Karbon středních Čech
Author
    Libertín, Milan
    Opluštil, Stanislav
    Pšenička, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Excursions guide book of the 7EPPC
Pages
    35
Notes
    Akce: 2006 ; Prague
Thesaurus term
    Bohemia
    Carboniferous
Keyword
    Bohemia
    Carboniferous
    Central
Abstract (in czech)
   Geologie a srtratigrafie středočeských a západočeských svrchnopaleozoickýcvh pánví Českého masivu.
Abstract (in english)
   Geology and stratigraphy of the central and western Bohemian Late Palaeozoic basins of the Bohemian masif.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012