Record details

Title
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
Author
    Litochleb, J.
    Litochlebová, E.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3, -
Pages
    s. 221-224
Year
    1995
Keyword
    Ag(+Hg)-Ni
    Asociace
    Březohorského
    Cementační
    Ložiska
    Polymetalických
    Stříbronosných
    žil
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012