Record details

Title
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
Author
    Adamovič, Jiří
    Chvátal, M.
    Frána, Jaroslav
    Langrová, Anna
    Řanda, Zdeněk
    Skála, Roman
    Ulrych, Jaromír
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Chemie der Erde-Geochemistry
Vol./nr.
    Roč. 67, č. 4
Pages
    s. 301-312
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Výskyty "radiobarytu" kenozoického stáří v oháreckém riftu, Český masiv: mineralogická a geochemická revize
    Rozsah: 12 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    barite
    geochemistry
    Ohře/Eger Rift,
    radioactivity
    sulphur and oxygen isotopes
Keyword
    Bohemian
    Cenozoic
    Eger
    Geochemical
    Massif
    Mineralogical
    Occurrences
    Ohře
    Radiobarite
    Revision
    Rift
Abstract (in czech)
   Revize výskytů specifického typu barytů se zvýšeným obsahem Ra (radiobarytů) v oháreckém riftu prokázala jejich přítomnost v oblasti Teplic a Karlových Varů. Krystaly barytu vykazují převážně koncentricky oscilační barevnou zonaci. Prokázána byla izomorfní substituce Sr, Ca a Fe za Ba. Některé vzorky obsahují disulfidy Fe s neobvykle vysokým obsahem Co a Ni. 226 Ra není v rovnováze z mateřským uranem, z čehož vyplývá nízké stáří radiobarytů nebo jejich částí - méně než 10-15 tis. let. Izotopové složení S a O je na Teplicku velmi monotónní, zatímco baryty na Děčínsku vykazují větší variabilitu ve zdrojích síry. Jako zdroj síry na Teplicku nejspíše převládají sulfáty ze sedimentů terciérní mostecké pánve, na Děčínsku pak pravděpodobně křídové sedimenty.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012