Record details

Title
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
Statement of responsibility
    Radomír Grygar
Other titles
    The Karviná Central Thrust of the Ostrava-Karviná District (Upper Silesian Coal basin) - kinematic and genesis studies
Author
    Grygar, Radomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 82-86
Year
    1996
Notes
    3 obr., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    analýza tektonická
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    kinematika
    přesmyk
    tektonika zlomová
    uhelný revír
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
Keyword
    15-44
    Centrální
    Dílčí
    Geneze
    Karviná
    Karvinské
    Kinematika
    OKR
    Pánve
    Přesmyk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012